CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC

Quản Lý Chất Thải

Sau nhiều sự cố về ô nhiễm chất thải thì việc quản lý chất thải ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Hiện nay hầu hết ở các nhà máy, khu công nghiệp... đều có khu vực quản lý chất thải riêng biệt và để quản lý hiệu quả được chất thải, những khu vực đó thường được trang bị các hệ thống xử lý khói, xử lý bụi hay xử lý mùi của rác thải. Muốn xử lý và quản lý tốt các vấn đề đó, các khu công nghiệp, nhà máy có thể sử dụng các sản phẩm chuyên về lọc mùi, khử mùi của AAF như một số sản phẩm bên dưới.
Tìm kiếm không có kết quả
Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm được kết quả hợp với tìm kiếm của bạn
Chat với chúng tôi
Zalo