CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC

Nhà Máy Lọc Dầu

Dễ dàng nhận thấy ngành công nghiệp dầu khí tại Việt Nam đang phát triển tương đối mạnh, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, kèm theo sự phát triển mạnh mẽ đó thì vấn đề chất thải của các nhà máy lọc dầu thải ra bên ngoài rất được quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí của môi trường. Để kiểm soát tốt lượng khí thải ra bên ngoài cũng như đáp ứng được các yêu cầu khắc khe của Pháp luật Việt Nam, hiện nay tại các nhà máy lọc dầu đều được trang bị hệ thống xử lý khí thải, loại bỏ mùi hôi do quá trình sản xuất gây ra. Và các sản phẩm lọc khí, lọc mùi của AAF là một địa chỉ tin cậy của các nhà máy lọc dầu bởi khả năng lọc cùng hiệu suất vượt trội.
Tìm kiếm không có kết quả
Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm được kết quả hợp với tìm kiếm của bạn
Chat với chúng tôi
Zalo